1. สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศไทย
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศรับสมัครงาน
  3. ข่าวประกาศอื่นๆที่น่าสนใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโป…

    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่ม…

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ ตามแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยที่เริ่มเดือนมิถุนายน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกคน...

อ่านเพิ่มเติม

รพ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุห…

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วย...

อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยทุกท่านงดเยี่ยมท…

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ท่านรัก ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยทุกท่านงดเยี่ยมทุกกรณี ญาติเฝ้าได้ 1 คน  

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนเพิ่มเพื่อน Line หมอพร้อม

ลิงค์สำหรับเพิ่มเพื่อน Line หมอพร้อม : https://moph.cc/7-kcKlfGF  สแกน QR-Code ดังภาพด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีน-19 สำหรับผู…

กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค เริ่มฉีด 7 มิ.ย. 64...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอชี้แจงกรณีมีข่าวลือ…

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอชี้แจงกรณีมีข่าวลือบุคลากรติดโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางการรับผลการตรวจโควิด-19 ออนไลน์ ร…

ท่านสามารถติดตามผลการตรวจโควิด-19 ออนไลน์และการรับวัคซีน (เฉพาะผู้ได้รับวัคซีนแล้ว) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ คลิกลิงค์ http://app.brh.go.th:10667/ กรณีไม่สามารถดูผลตรวจโควิด-19 ทางลิงค์ดังกล่าวได้        ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่…

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19...

อ่านเพิ่มเติม

ชมรมจิตอาสา รพ.บุรีรัมย์ จัดพิธีปฐมนิเทศ…

      เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดพิธีปฐมนิเทศค่ายอาสาสมัครจิตอาสารุ่นเยาว์...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตร

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนงานบริการสิทธิบัตร (Patent e-Service) 2 ระบบได้แก่ 1.ระบบแจ้งเตือนชุดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้วและอยุ่ในช่วงระยะเวลาคัดค้าน (Patent Opposition Database)   2.ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุและใกล้หมดอายุความคุ้มครองในอีก 5...

อ่านเพิ่มเติม

สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์

ตามที่กรมอนามัย โดยกลุ่มส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้หรือทักษะ ในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จึงได้จัดทำสื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู่้โควิด โกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ...

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งข้อสั่งการฯ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แจ้งข้อส่ังการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดจากลิงค์ ดังนี้ >> ข้อสั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการฯ COVID-19 ภายใน >> แบบรายงานข้อสั่งการ  

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม คู่มือฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดขอเจ้าพนักงานของรัฐ สามารถเรียกดูเอกสารได้โดยสแกน QR Code นี้

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน

คลิกที่ลิงค์นี้->>ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ "ชาวจ.บุรีรัมย์ร่วมมือกันประหยัดน้ำทุกภาคส่วน"

Link ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจากหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้แก่ 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ 2. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 3...

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/innovation/

อ่านเพิ่มเติม

แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสุขศึกษาขอเชิญชวนประชาชนประเมินความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง ผ่านลิงค์หรือ QR-Code นี้ แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2563

             สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่...

อ่านเพิ่มเติม

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง website เข้าใช้งานโปรแกรม RTCM+

กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ขอแจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบ และดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโปรแกรม RTCM+ ได้ที่ website ใหม่  https://rtcmplus.ddc.moph.go.th/rtcm/

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"

***หากไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ได้ในวันและเวลาที่ออกอากาศ สามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com  รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th หัวข้อคลังข่าวมหาดไทย

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk