แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯและสถานที่ตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.บุรีรัมย์

ด้วยสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 โดยมีมติการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม "สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์" เป็น "สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์" สมาคมฯจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการติดต่อและประสานงาน ดังนี้

ชื่อสมาคม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
อักษรย่อ ส.ท.บ.
ชื่อภาษาอังกฤษ BURIRAM TOURISM ASSOCIATION
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.T.A.
สถานที่ตั้ง เลขที่ 1/6-7 ถ.สมรรถการ ต.ในเมือง อเเมื่อง จ.บุรีรัมย์ 31000
หมายเลขติดต่อ 093-5016655
ID Line BTA2017
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook www.facebook.com/buriramBTA
เครื่องหมายของสมาคม

พิมพ์