ห้องตรวจทันตกรรม

ทันตกรรมเฉพาะทาง

1. ทันตกรรมประดิษฐ์

2. ศัลยศาสร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล

3. ทันตกรรมสำหรับเด็ก

4. ทันตกรรมรากเทียม

5. วิทยาเอ็นโดดอนต์

6. ทันตกรรมสาธารณสุข

7. ทันตกรรมหัตถการ

หมายเหตุ อาคารอำนวยการชั้น 3 โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3313, 3305

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk