ห้องตรวจตา

ห้องตรวจตา

หมายเหตุ อาคารอำนวยการ (เก่า) ชั้น 3 เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3307-9

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรคตาทั่วไป (Premium เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี ค่าบริการ 300/ครั้ง)

ข้อมูลคลินิกเฉพาะทาง รับ Refer (เริ่มเดิื่อนพฤศจิกายน เป็นต้นไป)

คลินิกเฉพาะทางจอประสาทตา วันจันทร์ เวลา 08.00-10.00น. และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-10.00น. (นพ.ธนิต ศิริเลขอนันต์)

คลินิกเฉพาะทางต้อหิน วันอังคาร เวลา 08.00-10.00น. (นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์)

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk