คลินิกบริการแม่และเด็ก

คลินิกบริการแม่และเด็ก

หมายเหตุ อาคารแม่และเด็ก ชั้น 5 คลินิกวัยรุ่น เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 1009

 อาคารแม่และเด็ก ชั้น 1 คลินิกนมแม่ เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3552

ห้องตรวจบริการสตรีวัยเจริญพันธ์

หมายเหตุ อาคารแม่และเด็ก เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 2106-2107

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk