1. ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน2562

สรุปผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

TIME LINE ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ…

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินนอกงบประมาณปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

TIME LINE การดำเนินงานตามแผนปี 2563

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการขอใช้งบกลาง ปี256

ขั้นตอนการขอใช้งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

TIME LINE การดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ปี…

Time Line การดำเนินงานตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเง…

รายงานสรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk