กิจกรรมวันมหิดล

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมวันมหิดล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 กันยายน  2562 ณ ลานพระราชบิดา  โดยได้รับหน้าที่จัดนิทรรศการเรื่องสุขภาพ และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการพระราชประวัติ นิทรรศการให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพตามวิถีไทย ความรู้ด้านโภชนาการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการรับบริจาคโลหิต

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk