กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2562

กลุ่มงานสุขศึกษา  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2562  โดยร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ งานปฏิคม นิติกร บุคลากรผู้เลิกบุหรี่สำเร็จ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันเดินรณรงค์ทั้งในเขตพื้นที่โรงพยาบาลและรอบนอกพื้นที่โรงพยาบาล โดยเน้นให้พื้นที่โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  เป็นผู้กล่าวเปิดงานครั้งนี้
 

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk