รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพ

กลุ่มงานสุขศึกษาเป็นตัวแทนโรงพยาบาลบุรีรัมย์รับรางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจำปี 2561   ในระดับคุณภาพ  ในวันที่  21  พฤษภาคม  2561     ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk