กิจกรรมการให้สุขศึกษาในคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby)

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมการให้สุขศึกษา ในคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby)  ทุกวันอังคาร เวลา 08.15 - 09.00  น.  โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เรื่องวัคซีนในเด็ก  เทคนิคกินกอดเล่นเล่าเสริมทักษะให้ลูกน้อย  ประโยชน์ของนมแม่  การดูแลตนเองของมารดาในขณะให้นมบุตร   การดูแลสุขภาพฟัน  เป็นต้น

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk