กิจกรรมสอนสุขศึกษาในผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป(GP)

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมสอนสุขศึกษาในผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป(GP)  ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 08.15 - 09.00 น.  โดยเป็นกิจกรรมให้สุขศึกษาโรคตามฤดูกาล  โรคระบาดในปัจจุบัน แจกแผ่นพับเกี่ยวกับโรคตามฤดูกาล และกิจกรรมยืดเหยียด และการออกกำลังกาย

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk