กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ

            กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9   ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต  จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 6-7 สิงหาคม  2562  โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมในบูธนิทรรศการมีชีวิต  ประกอบด้วยกิจกรรม  ให้ความรู้  ส่งเสริมสุขภาพ  การสาธิตและฝึกทักษะด้านการออกกำลังกายที่ถูกวิธี   การประกวดเต้นแอโรบิค  เล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล

พิมพ์