กิจกรรมออกกำลังกายที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม  ทุกวันศุกร์  เวลา 13.00 – 13.15 น.

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk