กิจกรรมเติมแผ่นพับในโรงพยาบาล

         กลุ่มงานสุขศึกษาจัดกิจกรรมเติมแผ่นพับความรู้โรคต่างๆในกล่องใส่แผ่นพับตามward ต่างๆในพื้นที่โรงพยาบาล    ทุกวันจันทร์  เวลา  13.30 – 15.30 น.

พิมพ์