กิจกรรม Fit for firm เริ่มที่คุณ

          กลุ่มงานสุขศึกษา  ได้จัดกิจกรรม Fit  for  firm เริ่มที่คุณ   เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เน้นให้บุคลากรตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมทางกาย ไม่นั่งติดอยู่กับที่  ลดอาการ Office syndrome โดยเน้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วน Back office  ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย  แอโรบิค   บาสโลบ  ชะชะช่า  ยืดเหยียด   สลับกันในแต่ละสัปดาห์  โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธ  เวลา  13.30 – 15.00 น.

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk