กิจกรรมรณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รอบโรงพยาบาล ในวันที่  30 กันยายน 2562 และวันที่ 7 ตุลาคม  2562  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในเขตอำเภอเมืองในช่วงนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้มารับบริการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ในกิจกรรมมีการให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่  แจกแผ่นพับความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่  แจกจ่ายหน้ากากอนามัย  และสาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน


 

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk