กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ณ เรือนพักญาติ

กลุ่มงานสุขศึกษาจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับญาติและผู้ดูแลที่พักอยู่    ณ  เรือนพักญาติ    ทุกวันพุธ  เวลา 08.30 - 11.00  น. 

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย  การชั่งน้ำหนัก    วัดรอบเอว    คำนวณดัชนีมวลกาย(BMI)  วัดความดัน   ชีพจร  พร้อมให้สุขศึกษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ    ให้ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ   มีกิจกรรมยืดเหยียดและออกกำลังกาย

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk