24 กันยายน 2564 "วันมหิดล"

วันมหิดล 24 กันยายน น้อมรำลึก 'พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน'

 

วันมหิดล

 
                             ทุกวันที่ 24 ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่ง พระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ที่จะเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท และ พระองค์ทรงกล่าวเสมอว่า "อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร่ำรวย แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวย ก็ควรประกอบอาชีพอื่น "

                                                                             วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

                           วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา

                           พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และมีการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน วันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล"

วันที่ใช้ในการจัดกิจกรรมวันมหิดล

วันที่ใช้ในการจัดกิจกรรมวันมหิดล คือวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี 

ปฏิทินวันมหิดล

วันมหิดล พ.ศ.2555 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555 / วันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง
วันมหิดล พ.ศ.2556 ตรงกับ วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2556 / วันอังคาร แรม ๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะเส็ง
วันมหิดล พ.ศ.2557 ตรงกับ วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ.2557 / วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะเมีย
วันมหิดล พ.ศ.2558 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558 / วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะแม
วันมหิดล พ.ศ.2559 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2559 / วันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีวอก
วันมหิดล พ.ศ.2560 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 / วันอาทิตย์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา
วันมหิดล พ.ศ.2561 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 / วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีจอ
วันมหิดล พ.ศ.2562 ตรงกับ วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 / วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน
วันมหิดล พ.ศ.2563 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 / วันพฤหัสบดี ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
วันมหิดล พ.ศ.2564 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 / วันศุกร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู
วันมหิดล พ.ศ.2565 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 / วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล

 

ประวัติวันมหิดล

วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ 24กันยายน พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

การพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ซึ่งพระองค์ได้สร้าง ความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ รวมถึง พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่าน

ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นผู้ควบคุมงานการสร้างพระราชาอนุสาวรีย์ขึ้น ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้าง เพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวที และเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาล เป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญตามรอยพระยุคลบาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรดาศิษย์เก่าศิริราช ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมใจกันสร้างพระราชาอนุสาวรีย์ขึ้น ในปี พ.ศ.2493 หลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทิวงคต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2493 และนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา ทุกวันที่ 24 กันยายน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงาน "วันมหิดล" โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป พร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เป็นประจำทุกปี

การจัดกิจกรรมในวันมหิดล

รัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้สืบค้นบรรพบุรุษไทยผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมา

กิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ


การจัดกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ โดยคณะนักศึกษาแพทย์และพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้จัดกิจกรรมออกรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิเนื่องในวันมหิดล ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี

การจำหน่าย "ธงวันมหิดล"


โดยในอดีต ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ได้เสนอให้ศิริราชมีการจำหน่าย "ธงวันมหิดล" เพื่อให้ประชาชนทุกฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการขอรับบริจาคการจำหน่าย "ธงวันมหิดล" ธงขนาดกลางราคา 1o บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท ซึ่งเหล่านักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ การรักษาพยาบาล และเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้

การจัดนิทรรศการ


การจัดนิทรรศการ เช่น พระราชประวัติ และผลงานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เช่น การแพทย์ใหม่ในประเทศไทย การอภิปรายตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการแพทย์ไทย

การจัดการประกวดแข่งขัน


การประกวด หรือการแข่งขันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกวดโรงพยาบาลดีเด่น การมอบรางวัลให้กับแพทย์ และพยาบาล ดีเด่น และผู้เสียสละเพื่อชาวชนบท เพื่อสังคม

เสริมทักษะและการเรียนรู้


มีทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาการ และการลงพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของชุมชน เป็นกิจกรรมวิชาการด้านการเสริมทักษะและการเรียนรู้การบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นและการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการเพิ่มประสบการณ์และปลูกฝังการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้ป่วยยากไร้และประชาชนในชุมชนที่ขาดแคลน กิจกรรมที่เสริมทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ กิจกรรมอบรมทักษะ กิจกรรมออกตรวจสุขภาพเบื้องต้น , กิจกรรมการออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล

จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย

เพราะมีผู้เจริญรอยตามพระองค์ และอยากทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ ในแต่ละปีจะมีนักเรียนแพทย์ แต่ละสาขา สอบเข้ามา เพื่อที่เตรียมตัวก่อนทำหน้าที่ในกากรรักษาผู้ป่วย และช่วยเหลือชุมชน ในเรื่องของสุขภาพกาย และสุขภาพจิต แต่ก็มีสิ่งที่เรียกว่า จรรยาบรรณ ของเหล่านิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย ที่ควรจะกระทำตามเพื่อให้ได้เป็นนักเรียนแพทย์อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อพึงปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์

ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และยึดถือประโยชน์ตนเป็นที่สอง การมีคุณธรรมโดยเน้นการมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญู กตเวที มีเหตุผล แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ รวมถึงปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารีตแห่งวิชาชีพ

ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อสังคม


การมีความใฝ่รู้ เรียนรู้ รอบด้าน และประยุกต์ใช้ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัย และให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ การมีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การละเว้นการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือนำไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อความเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ องค์กรนิสิตนักศึกษาแพทย์ สถาบันแพทย์ และต่อวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย์

ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้ป่วย


ต้องเคารพสิทธิผู้ป่วย ให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย์ มีการเก็บความลับผู้ป่วยและห้ามเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อน มีการสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างสุภาพ และแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและอย่างเหมาะสม

ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ป่วย

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการให้การรักษา โดยตระหนักในข้อจำกัดของตนเอง ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามกาลเทศะ โดยคำนึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย

ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อผู้อื่น


ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับในสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผู้อื่นในสังคม รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจ ต่อเพื่อนนิสิตนักศึกษาแพทย์และเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกัน

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมวันมหิดล

ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณทางด้านการแพทย์ ที่พระองค์ทรงสละพระวรกายศึกษาวิชาทางการแพทย์ อีกทั้งยังส่งเสริมนักศึกษาแพทย์ได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์ในประเทศไทยให้ดีขึ้น จึงมีแนวทางการส่งเสริมวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันมหิดลขึ้นมา

เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ


การจัดกิจกรรมการส่งเสริมวัน มหิดล ก็เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ให้ปรากฏแก่ มวลสมาชิกทั่วโลก ได้รับทราบ

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม


การปลูกฝังพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษาแพทย์ผ่านทางกิจกรรม ด้วยการเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ร่วมกับประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งมีการพัฒนาบุคลากรของงานกิจการนักศึกษาให้มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

พัฒนาสถานที่


จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงจัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดี เพื่อตอบสนองด้านสุขภาวะที่ดี เพื่อการพัฒนาสถานที่ สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังพฤติกรรมให้เป็นกิจวัตร การเสริมทักษะการบริการด้านสุขภาพ เพื่อสามารถเป็นผู้นำทางการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต

 

กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk