โครงการทบทวนศักยภาพพยาบาลเวรตรวจการ

              กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้จัดประชุมโครงการทบทวนศักยภาพพยาบาลเวรตรวจการ วันที่13-14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

พิมพ์