อัตรากำลัง

แบ่งตามตำแหน่งการปฏิบัติงาน 

 

ตำแหน่ง

จำนวน(คน)

พยาบาลวิชาชีพ

812

พยาบาลเทคนิค

9

ผู้ช่วยพยาบาล

42

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

313

พนักงานทั่วไป (เปล)

41

พนักบริการ (คนงาน)

34

นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMTP)

6

นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับกลาง (EMTI)

5

นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น (EMT)

3

พนักงานธุรการ

9

นักวิชาการสาธารณสุข

5

รวม

1,279

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk