Category: คู่มือการใช้งาน E-plan
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
pdf.pngขั้นตอนการขอใช้เงินนอกแผน (งบกลาง)
(1 vote)
Information
Created 2564-03-08
Changed
Version
Size 1.73 MB
System
Downloads 77
pdf.pngขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผน
(1 vote)
Information
Created 2564-03-08
Changed
Version
Size 2.55 MB
System
Downloads 83
pdf.pngขั้นตอนการของบประมาณในแผน โปรแกรม e-plan HOT
(1 vote)
Information
Created 2564-03-08
Changed 2564-03-08
Version
Size 1.63 MB
System
Downloads 242

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk