โรงพยาบาลบุรีรัมย์..ยินดีรับใช้และให้บริการทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ