ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Login

694141
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
303
639
303
688376
10341
16916
694141
Your IP: 34.207.152.62
Server Time: 2019-02-17 19:12:17

เตียงบริจาคโลหิตจากกิจกรรมวิ่งกับหมอ 2

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้นำรายได้จากการจัดโครงการวิ่งกับหมอ Run for Health ครั้งที่ 1/2561 ไปจัดซื้อเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวน 10 เตียง มูลค่า 100,000 บาท เพื่อไปนำใช้ในงานคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์

รพ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมรับนโยบาย “การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพร่วมกัน”

         เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและร่วมรับนโยบายในประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพร่วมกัน (Resources Sharing Management) เขตสุขภาพ ที่ 9 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

 

คณะผู้บริหาร รพ.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานของหน่วยงานภายในรพ.บุรีรัมย์

       วันพฤหัสบดี ที่20 พฤศจิกายน 2561 เวลา(9.00น.) นพ.สมชัย อัศวสุดสาครผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานของหน่วยงานบำบัดน้ำเสีย,กำจัดขยะ,ยานพาหนะ,รปภ,ศูนย์อาหารและศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์

        เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร และสำรวจ/ค้นหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ความพร้อมใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ช่วยเหลือแก้ไข และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการต่อไป

 

 

การเข้าเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

      เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และผู้บริหารสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 เข้าร่วมให้การต้อนรับ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและรับฟังบรรยายสรุป "การเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ" และเยี่ยมเสริมพลังแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558