ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Login

658007
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
760
774
4185
649708
8725
15674
658007
Your IP: 54.234.228.78
Server Time: 2018-12-14 20:35:25

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร

 

 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
   
 นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี
 นายเวชยันต์ แก่นจันทร์
 รอง ผอ.ผ่ายการแพทย์
รอง ผอ.ด้านอำนวยการ
   
   
 นางนิศากร ปากเมย แพทย์หญิงบังอรรัตน์ เธียรญาณี
 รอง ผอ.ด้านการพยาบาล  รอง ผอ.ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
   
 แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร  แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย
 รอง ผอ.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รอง ผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ
 
 
   
 
 นายแพทย์นิเดช กฤตสิน  นายแพทย์วัชระ  บุรพลกุล
 รอง ผอ.ด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  รอง ผอ.ด้านพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
แพทย์หญิงภัคภร ปรีฐนัทธ์ นายแพทย์รักศักดิ์  อำไพพันธ์
รอง.ผอ.ด้านกิจการพิเศษ รอง ผอ.ด้านประกันสุขภาพ
 
นายแพทย์ชิษณุพงศ์  ตั้งอดุลย์รัตน์  
ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์