โครงการพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม

๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม

โครงการพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม สรุปผลงานโดยย่อ การปรับปรุงสูตรอาหารปั่นผสมเพื่อให้มีคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมกับโรค และเพื่อปรับปรุงให้อาหารมีอัตราการไหลที่เหมาะสมกับความเข้มข้น ชื่อและที่อยู่ขององค์กร:  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป้าหมาย:             1....

การพัฒนาเมนูไข่ขาว

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
การพัฒนาเมนูไข่ขาว

การพัฒนาเมนูไข่ขาวต่อระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยกรณีศึกษา หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์        ไข่ขาว มีองค์ประกอบเป็นโปรตีน กรดอะมิโนจำเป็นและสารประกอบต่างๆ ที่สำคัญ ถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีที่มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและมีความสำคัญต่อการเพิ่มระดับอัลบูมินในเลือดให้แก่ผู้ป่วย...

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดน้ำหนัก ในเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดน้ำหนัก ในเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จากการจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดน้ำหนักของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย มวลไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลงและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่ดี เป้าหมาย : เพื่อลดน้ำหนักตัวเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน ที่มีค่าดัชนีมวลกาย...

โครงการน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
โครงการน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม

การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด ปัจจุบันมีหลากหลายชนิดให้เลือก  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้โดยส่วนมากมีการผสมสารเคมีเข้าไปในผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยมีจุดประสงค์ทำให้ทำความสะอาดได้ดี โดยไม่คำนึงถึงอันตรายต่อผู้ใช้งาน ผู้สัมผัสผลิตภัณฑ์รวมถึงสิ่งแวดล้อม        กลุ่มงานโภชนศาสตร์...

ภาพกิจกรรมของเรา