แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯและสถานที่ตั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.บุรีรัมย์

       ด้วยสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประาจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 โดยมีมติการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม "สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์" เป็น "สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์" สมาคมฯจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการติดต่อและประสานงาน ดังนี้

 

ชื่อสมาคม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
อักษรย่อ ส.ท.บ. 
ชื่อภาษาอังกฤษ BURIRAM TOURISM ASSOCIATION
ย่อภาษาอังกฤษ B.T.A. 
สถานที่ตั้ง  เลขที่ 1/6-7 ถ.สมรรถการ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
หมายเลขติดต่อ 093-5016655 
ID Line  BTA2017
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook www.facebook.com/BuriramBTA
เครื่องหมายของสมาคม