ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Login

694072
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
234
639
234
688376
10272
16916
694072
Your IP: 34.207.152.62
Server Time: 2019-02-17 18:25:10

หน่วยงานภายใน

 

   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานผู้ป่วยนอก   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานรังสีวิทยา   กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม...
   กลุ่มงานสุขศึกษา   กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรม   กลุ่มงานหู คอ จมูก
   กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   กลุ่มงานอายุรกรรม   กลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวชวิทยา
   กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
       งานพัฒนาบุคลากร 
       งานเวชนิทัศน์
       งานห้องสมุด
  ฝ่่ายแผนงานและสารสนเทศ
      งานแผนงาน
      งานเวชสารสนเทศ
      ศูนย์คอมพิวเตอร์
   งานห้องผ่าตัด   ฝ่ายการเงินและบัญชี
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายประกันสุขภาพและสวัสดิการ
       งานสังคมสงเคราะห์
       ศูนย์สิทธิบัตร
  พัสดุและบำรุงรักษา
      ฝ่ายพัสดุ
      งานช่าง
   ฝ่ายโภชนาการ   หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม