ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 4365
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๕ เรื่อง
พัสดุ
2022-12-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรัรัมย์
พัสดุ
2022-12-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบและชุดตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2022-12-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง จำนวน ๑ เครื่อง
พัสดุ
2022-12-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดแถบทดสอบ (Strip) ปัสสาวะ (๒ ขนาด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗๙,๕๐๐ Reportable
พัสดุ
2022-12-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู ๑ จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2022-12-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2022-12-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-12-06
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)
พัสดุ
2022-12-01
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-12-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 7 รายการ
พัสดุ
2022-12-01
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ (Semi-Non Compliance Balloon Catheter) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-12-01
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์อุปกรณ์สำหรับเป่าพองบอลลูน (Indefator) จำนวน 350 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-12-01
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องกระตุ้นกระตุกหัวใจ พร้อมสายเครื่องกระตุ้นกระตุกหัวใจ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-12-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาวิสัญญี จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-30
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-๒ Ag Rapid Test Kit) จำนวน ๕๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันพร้อมระบบบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๓๙ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
พัสดุ
2022-11-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พัสดุ
2022-11-29
(แผน) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์อุปกรณ์สำหรับเป่าพองบอลลูน (Indefator) จำนวน ๓๕๐ Set
พัสดุ
2022-11-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดดามกระดูก ในภาวะที่ผู้ป่วยมีกระดูกพรุนและหักซับซ้อน จำนวน ๓ กลุ่ม ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-28
(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) อาคารรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2022-11-28
(แผน) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องกระตุ้นกระตุกหัวใจ พร้อมสายเครื่องกระตุ้นกระตุกหัวใจ จำนวน ๑๐ รายการ
พัสดุ
2022-11-28
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กบนดาดฟ้าอาคารเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2022-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กบนดาดฟ้าอาคารเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-28
(แผน) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ (Semi-Non Compliance Balloon Catheter) จำนวน ๒ รายการ
พัสดุ
2022-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาและส่วนประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2022-11-28
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081