ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 4063
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร๒ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
Pharmacy
2022-06-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินอาหารจำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
Pharmacy
2022-06-29
MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างบำรุงรักษาระบบ HOMC และระบบลูกหนี้ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (Single piece intraocular Lens) จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Prosthesis) จำนวน๑๕๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 มิ.ย. 65
Pharmacy
2022-06-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวด (Drug Eluting Stent) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-25
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด A4 80 แกรม (500 แผ่น/รีม) จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-24
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-Cov-๒ ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-Cov-๒ Ag Rapid Test Kit) จำนวน ๒๐,๐๐๐Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน "กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด A4 80 แกรม (500 แผ่น/รีม)" จำนวน 10,000 รีม
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 มิ.ย. 65
Pharmacy
2022-06-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 มิ.ย. 65
Pharmacy
2022-06-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 มิ.ย. 65
Pharmacy
2022-06-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นห้องรับรองพิเศษ (ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-06-22
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก 32 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 มิ.ย. 65
Pharmacy
2022-06-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาโรคไต จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Pharmacy
2022-06-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดต่อลำไส้ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 มิ.ย. 65
Pharmacy
2022-06-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยานวัตกรรมอายุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-06-17
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081