ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 123 124 125 126 127 128 129 130 131 »
[3781-3810] จาก 4200
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป “รถเข็นนั่งพร้อมเบาะมีเสาน้ำเกลือ” จำนวน 20 คัน
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-12-12
ประกาศราคากลางยา Paclitaxel 300 mg injection 50 ml
Pharmacy
2014-12-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Paclitaxel 300 mg injection 50 ml
Pharmacy
2014-12-09
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “วัสดุการแพทย์เพื่อใช้เย็บตัดต่อลำไส้” จำนวน 7 รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-12-08
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เตียง Stryker frame" (ครั้งที่ 3)
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-12-08
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “วัสดุการแพทย์ในการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง” จำนวน 3 รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-12-08
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา(ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องเอกซเรย์พิเศษระบบดิจิตอล” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-12-03
ประกาศราคากลางยา Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection
Pharmacy
2014-12-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection
Pharmacy
2014-12-02
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ “กล้องวีดีโอ” จำนวน 1 ตัว (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-12-01
ประกาศราคากลางยา Colistin 150 mg for injection
Pharmacy
2014-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Colistin 150 mg for injection
Pharmacy
2014-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem 1 g for injectionด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-11-28
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Deep freezer – 70 องศา (External bath)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Deep freezer – 70 องศา (External bath)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Deep freezer – 70 องศา (External bath)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่อง FOL" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-25
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่อง FOL" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-25
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin 20% in 50 ml injection
Pharmacy
2014-11-24
ประกาศราคากลางยา จำนวน 7 รายการ
Pharmacy
2014-11-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
Pharmacy
2014-11-24
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Meropenem 1 g for injection
Pharmacy
2014-11-21
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว (Monofocal foldable IOLs) จำนวน 700 ตัว
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Ceftazidim 1 g for injection
Pharmacy
2014-11-19
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-18
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ จำนวน 14 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-15
ประกาศราคากลางยา Azithromycin ๕๐๐ mg for infussion
Pharmacy
2014-11-12
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ
Pharmacy
2014-11-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Azithromycin ๕๐๐ mg for infussion
Pharmacy
2014-11-12
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081