ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 124 125 126 127 128 129 130 131 132 »
[3811-3840] จาก 4200
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ
Pharmacy
2014-11-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
Pharmacy
2014-11-11
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับไม่ได้” จำนวน 1,500 ตัว
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-11
ประกาศร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (จำนวน 6 เดือน) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-06
สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ “ติดตั้งกล้องวงจรปิด 80 จุด” (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-06
ประกาศร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-06
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "BP monitor พร้อมกับที่จับ sat (ผู้ใหญ่+เด็ก)" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-11-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา 3 รายการ
Pharmacy
2014-11-05
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ
Pharmacy
2014-11-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(PT) และชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(APTT) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-11-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อ“วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์” ถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด ๓๕๐ ซีซี (Double Blood Bag with CPDA-1 ๓๕๐ cc.) และถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด ๔๕๐ ซีซี (Double Blood Bag with CPDA-1 ๔๕๐ cc.) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-11-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อ "วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์" น้ำยาตรวจ CD4 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-11-04
ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-31
ประกาศราคากลางยา จำนวน 7 รายการ
Pharmacy
2014-10-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา 7 รายการ
Pharmacy
2014-10-31
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดจอ DICOM Display Function มีขนาด Resolution 3 MP จำนวน 2 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-30
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อ"วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์" แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของ แอนติเจนและแอนติบอดีบนเม็ดเลือดแดง แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-10-30
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์” จำนวน 1 เครื่อง และ “เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-30
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection ,๓ ,5 ml และ Sterile water for Injection ,๑๐ ml
Pharmacy
2014-10-28
ประกาศราคากลางยา Nss 0.9% 3,5 mlและ Sterile water for Injection ,๑๐ ml
Pharmacy
2014-10-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัย Townhome 2 unit จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-27
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัย Townhome 2 unit จำนวน 1 หลัง ส่วนที่ 2
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-27
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัย Townhome 2 unit จำนวน 1 หลัง ส่วนที่ 1
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-27
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน” รวม 5 รายการ จำนวน 7 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องกระตุกหัวใจ" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-10-24
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ
Pharmacy
2014-10-24
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081