ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 126 127 128 129 130 131 132 133 134 »
[3871-3900] จาก 4148
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ Clindamycin ๑๕๐mg/ml Injection ,๔ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-07-04
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-07-03
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ จำนวน 1 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-07-02
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เตียงเฟาเลอร์ 2 ไก โครงสเตนเลส” จำนวน 6 เตียง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-07-02
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ertapenem ๑ g for injection
Pharmacy
2014-07-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Ertapenem ๑ g for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-07-01
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Metronidazole ๕๐๐mg for Injection
Pharmacy
2014-07-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ Metronidazole ๕๐๐mg for Injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-07-01
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 12 เดือน
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารพักแพทย์ (แฟลต 1) จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-27
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารพักแพทย์ (แฟลต 1) จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-27
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา - Human Rabies Immunoglobulin ๑๕๐iu/ml Injection ,๒ml
Pharmacy
2014-06-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยาHuman Rabies Immunoglobulin ๑๕๐iu/ml Injection ,๒mlแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-06-27
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา “เครื่องเอกซเรย์พิเศษระบบดิจิตอล”
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-19
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 860,000 ลูกบาศก์เมตรของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 3)
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานหมวดบริการยานพาหนะ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-12
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-12
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักงานหมวดบริการยานพาหนะ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-12
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องไตเทียม” จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-12
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 4,000 ลิตร อาคารอำนวยการ จำนวน 5 ถัง พร้อมติดตั้ง”
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-11
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ “ติดตั้งกล้องวงจรปิด 80 จุด”
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane liquid ๒๕๐ ml ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-06-09
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “รถยนต์ 6 ล้อ (สำหรับขนย้ายสิ่งของ)” จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-06-04
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องช่วยหายใจ (VolumeRespirator)”
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-05-30
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “เครื่องปริ้นเตอร์ Indoor” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-05-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-05-30
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets
Pharmacy
2014-05-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรอรถโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน"
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-05-27
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081