ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 128 129 130 131 132 133 134 135 136 »
[3931-3960] จาก 4151
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injectionด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-04-28
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Internet / Intranet โรงพยาบาลบุรีรัมย์กับอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก” จำนวน 1 ระบบ
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-04-21
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ ml
Pharmacy
2014-04-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-04-17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที ด้วยระบบ Continuous Wave Doppler” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-04-11
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Octreotide ๐.๑mg/ml injection in ๑ ml
Pharmacy
2014-04-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Octreotide ๐.๑mg/ml injection in ๑ ml ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-04-09
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ชุดไฟส่องผ่าตัดชนิดสวมศีรษะ (LED Headlight)” จำนวน 1 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-04-09
ร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) และร่างขอบเขตของงาน ออกซิเจนเหลว (ครั้งที่2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-04-02
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ “ยา” Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-04-08
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-04-08
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ
Pharmacy
2014-04-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" จำนวน 4 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-04-03
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “รถยนต์ 6 ล้อ (สำหรับขนย้ายสิ่งของ)” จำนวน 1 คัน
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-04-02
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Octreotide ๐.๑mg/ml injection in ๑ ml โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-04-02
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-04-01
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ
Pharmacy
2014-03-31
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” จำนวน ๕ รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-03-31
ประกาศจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ จำนวน 12 เดือน ครั้งที่4
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-28
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก” จำนวน 1 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-27
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องผลิตออกซิเจน (ICU Palliatre Case)” จำนวน 2 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-26
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Hydroxypropyl methylcellulose ๓% w/v eye drop ๑๐ ml
Pharmacy
2014-03-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Hydroxypropyl methylcellulose ๓% w/v eye drop ๑๐ ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-03-24
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ชุดเครื่องมือผ่าตัด Greenberg Retractor (PCT Neuro)” จำนวน 1 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-20
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ตู้อบแห้งเครื่องมือ” จำนวน 2 ตู้
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-19
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “เครื่องกรองอากาศชนิดติดฝาผนัง (Regulator Pipe Line) สำหรับใช้กับเครื่องเจาะกระดูกพลังลมทุกชนิด” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-19
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-18
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA พร้อมระบบสายและสับจ่ายอัตโนมัติ” ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-18
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (สำหรับตรวจช่องท้อง Abdomen)” จำนวน 1 หัวตรวจ
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-12
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-03-12
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081