ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 129 130 131 132 133 134 135 136 137 »
[3961-3990] จาก 4692
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่อง Volume Ventilator (Servo I)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2016-02-15
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจตา (slit lamp)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2016-02-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
Pharmacy
2016-02-12
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ยา จำนวน 4 รายการ
Pharmacy
2016-02-12
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Pharmacy
2016-02-12
ประกาศจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ "วัสดุใช้ในการผ่าตัดต่อลำไส้" จำนวน 12 รายการ
พัสดุ
2016-02-09
เรื่อง ประกวดราคาซื้อbudesonide ๑๖๐ mcg/๑ dose + formoterol ๔.๕ mcg/๑ dose inhalation powder, ๖๐ dose inhalation ,triamcinolone ๕๕ mcg/๑ dose nasal spray, solution, ๑๒๐ dose bottle ,fenoterol ๕๐ mcg/๑ dose + ipratropium bromide ๒๐ mcg/๑ dose pressurised inhalation, solution, ๒๐๐ dose actuation โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-02-02
ประกาศร่างเอกสาร วัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจสวนหัวใจ (Cath Lab)จำนวน 23 รายการ
พัสดุ
2016-02-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Dextrose ๕% injection ๑๐๐ ml และ Sodium chloride ๐.๙ % injection ๑๐๐ ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
Pharmacy
2016-01-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection และ Omeprazole ๔๐ mg Injectionโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-01-26
ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง จำนวน 6 รายการ
พัสดุ
2016-01-26
ประกาศราคากลางยา Dextrose ๕% injection ๑๐๐ mlและ Sodium chloride ๐.๙ % injection ๑๐๐ ml
Pharmacy
2016-01-21
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Dextrose ๕% injection ๑๐๐ mlและ Sodium chloride ๐.๙ % injection ๑๐๐ ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
Pharmacy
2016-01-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml และ Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ mlโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Pharmacy
2016-01-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection,๓ ml,Sodium chloride๐.๙% Injection ,๕ml และ Sterile water forinjection ,๑๐ ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-01-15
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Budesonide and Formoterol fumarate ๑๖๐mcg +๔.๕mcg/dose terbuhaler, ๖๐ doses,Triamcinolone acetonide ๕๕ mcg/dose nasal spray, ๑๒๐ doses และ Ipratropium Bromide ๒๑ µg/dose + Fenoterol HBr ๕๐ µg/dose Metered dose Inhaler ๒๐๐ dosesโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-01-13
ประกาศราคากลางยา Budesonide and Formoterol fumarate ๑๖๐mcg +๔.๕mcg/dose terbuhaler, ๖๐ doses,Triamcinolone acetonide ๕๕ mcg/dose nasal spray, ๑๒๐ doses และ Ipratropium Bromide ๒๑ µg/dose + Fenoterol HBr ๕๐ µg/dose Metered dose Inhaler ๒๐๐ doses
Pharmacy
2016-01-13
ประกาศราคากลางซื้อยา Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml และ Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ ml
Pharmacy
2016-01-13
ประกาศราคากลาง Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection และ Omeprazole ๔๐mg Injection
Pharmacy
2016-01-13
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injectionและ Omeprazole ๔๐ mg Injection โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-01-13
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Sodium chloride ๐.๙% Irrigation ๑๐๐๐ ml และ Sodium chloride ๐.๙% Injection ๑๐๐๐ mlโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
Pharmacy
2016-01-13
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection,๓ ml,Sodium chloride ๐.๙% Injection ,๕ml และ Sterile water for Injection ,๑๐ mlโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-01-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Methylprednisolone ๑ g for injectionและ Calcium folinate ๓๐๐ mg/๓๐ ml injectionโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-01-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Amoxicillin ๒ g and Potassium Clavulanate ๐.๒ g for injection และ Vancomycin ๑ g for injection โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2016-01-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Colistin ๑๕๐ mg for injection โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2015-12-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Sevoflurane liquid ๒๕๐ ml โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2015-12-25
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Dasatinib ๕๐ mg film-coated tablet,Deferasirox ๒๕๐ mg tablet
Pharmacy
2015-12-24
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อoxaliplatin ๒ mg/๑ mL concentrate for solution for infusion, ๕๐ mL vial paclitaxel ๖ mg/๑ mL concentrate for solution for infusion, ๕๐ mL vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2015-12-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Norepinephrine ๑ mg/ml injection,๔ ml และ Metronidazole ๕ mg/ml injection ๑๐๐ ml โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2015-12-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Oxaliplatin ๑๐๐ mg/ ๕๐ ml injection และ Paclitaxel ๓๐๐mg/ ๕๐ml injectionโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2015-12-21
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081