ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 130 131 132 133 134 135 136 137 138 »
[3991-4020] จาก 4365
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศราคากลางยา จำนวน 7 รายการ
Pharmacy
2014-10-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา 7 รายการ
Pharmacy
2014-10-31
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดจอ DICOM Display Function มีขนาด Resolution 3 MP จำนวน 2 ชุด
พัสดุ
2014-10-31
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2014-10-30
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2014-10-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อ"วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์" แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของ แอนติเจนและแอนติบอดีบนเม็ดเลือดแดง แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-10-30
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์” จำนวน 1 เครื่อง และ “เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-10-30
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection ,๓ ,5 ml และ Sterile water for Injection ,๑๐ ml
Pharmacy
2014-10-28
ประกาศราคากลางยา Nss 0.9% 3,5 mlและ Sterile water for Injection ,๑๐ ml
Pharmacy
2014-10-28
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัย Townhome 2 unit จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2014-10-27
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัย Townhome 2 unit จำนวน 1 หลัง ส่วนที่ 2
พัสดุ
2014-10-27
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัย Townhome 2 unit จำนวน 1 หลัง ส่วนที่ 1
พัสดุ
2014-10-27
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน” รวม 5 รายการ จำนวน 7 เครื่อง
พัสดุ
2014-10-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องกระตุกหัวใจ" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-10-24
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ
Pharmacy
2014-10-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-10-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-10-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-10-24
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดสว่านเปิดกะโหลกศีรษะ ตัด และ กรอกระดูกความเร็วสูง" จำนวน 1 ชุด
พัสดุ
2014-10-24
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook” จำนวน 70 เครื่อง
พัสดุ
2014-10-22
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “จอทีวี 48 นิ้ว พร้อม HDMI และขาตั้ง” จำนวน 16 เครื่อง
พัสดุ
2014-10-21
สอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน “ชั้นเก็บผ้า โครงเหล็ก 3 ชั้น ชนิด 2 ตอน” จำนวน 20 หลัง
พัสดุ
2014-10-20
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ จำนวน 38 เครื่อง
พัสดุ
2014-10-20
ประกาศราคากลางยา Albumin 20% in 50 ml injection
Pharmacy
2014-10-17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “รถเข็นสเตนเลสสำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)” จำนวน 70 คัน
พัสดุ
2014-10-17
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Albumin 20% in 50 mg injection
Pharmacy
2014-10-17
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ 8 9 10_2558 และคคำสั่ง
Pharmacy
2014-10-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidim ๑ g for injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-10-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นหน้าอาคารโรงยิมเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-10-14
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นหน้าอาคารโรงยิมเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-10-14
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081