ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 130 131 132 133 134 135 136 »
[3991-4020] จาก 4074
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ 2 ไก จำนวน 8 เตียง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย Townhome 2 unit จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-16
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" จำนวน ๒ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-10-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดอิสาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-14
เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “รถตู้โดยสาร”(ครั้งที่ ๒)
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-11
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ EFM central monitor จำนวน 5 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-11
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “น้ำยาและวัสดุทางการแพทย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเวชภัณฑ์น้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ Hemoculture
พยาธิ
2013-10-10
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-09
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ จำนวน 9 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ “เครื่องสำรองไฟสำหรับห้อง Server Room” จำนวน 1 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ "Sterile Glove" จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-07
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกคอทางด้านหน้า(Cervical Plate&Screw) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-03
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 กลุ่ม (63 รายการ) (ครั้งที่ 3)โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-03
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง จำนวน 4 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-02
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ FILM X-RAY จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-30
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์Thyroid (FT3,FT4,TSH)
พยาธิ
2013-09-30
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดอิสาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Irinotecan ๑๐๐ mg/๕ ml injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-09-27
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-26
ประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500KVI พร้อมระบบสายและสับจ่ายอัโนมัติ" ครั้งที่ 2
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-25
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ รวม 5 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถตู้โดยสาร" ครั้งที่ 2
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-24
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2013-09-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-12
เคื่องติดตามสัญญาณชีพ 2 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin ๑๐mg/ml injection , ๔๕ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-09-12
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-10
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ที่มี air compresser สามารถนำไปใช้นอก ICU ได้ สำหรับหอผู้ป่วยหนัก จำนวน 8 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-10
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081