ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 131 132 133 134 135 136 137 138 139 »
[4021-4050] จาก 4692
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศราคากลางยา ERYTHROPOETIN 4000IU/2ML INJECTION
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา FEXOFENADINE 60 MG FILM-COATED TABLET
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลาง ยา METFORMIN 500 MG TABLET
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลาง ยา SEVOFLURANE SOL 250 ML
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลาง ยา OMEPRAZOLE 40 MG INJECTION
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลาง D-5-S/2 INJ,1000 ML
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา DASATINIB 50MG.FILM COATED TABLET
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา FILGRASTIM 300 MCG/ML INJ, 1 ML (G-CSF)
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา OMEPRAZOLE 20 MG CAPSULE
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา DIOSMINE 450 MG + HESPERIDINE 50 MG TABLET
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา AMOXY 2 G+CLAVULANIC 0.2G INJ, 100 ML
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา AMLODIPINE BESYLATE 10 MG TABLET
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลาง D-5-S/2 INJ,1000 ML
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา CELECOXIB 200 MG CAPSULE
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลาง NICARDIPINE 1MG/ML INJ, 2 ML
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศราคากลางยา CALCITRIOL 0.25 MCG CAPSULE
Pharmacy
2015-11-30
ประกาศ ร่างประกาศจัดซื้อและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Oxaliplatin ๑๐๐ mg/ ๕๐ ml injection และ Paclitaxel ๓๐๐mg/ ๕๐ml injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัม
Pharmacy
2015-11-27
ประกาศราคากลางยา 2 รายการ
Pharmacy
2015-11-27
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง (ดัดแปลง 9 ชั้น ใต้ถุนสูง) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2015-11-24
ประกาศราคากลางยา ZIPRASIDONE 40 MG CAPSULE
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา VANCOMYCIN 1 G INJECTION
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา ZIPRASIDONE 40 MG CAPSULE
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลาง WATER FOR IRRIGATION 1000ML
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา 3 รายการ
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา VANCOMYCIN 1 G INJECTION
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา VALSATAN 160 MG TABLET
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา URSODEOXYCHOLIC 250 MG CAPSULE
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา TOPIRAMATE 50 MG TABLET
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา 4 รายการ
Pharmacy
2015-11-23
ประกาศราคากลางยา STREPTOKINASE 1,500,000 IU FOR INJECTION
Pharmacy
2015-11-23
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081