ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 132 133 134 135 136 137 138 139 140 »
[4051-4080] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injection
Pharmacy
2015-03-19
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2015-03-16
ประกาศราคากลางยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets
Pharmacy
2015-03-13
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-03-13
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine tablet โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-03-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Amoxicillin ๘๗๕ mg and Potassium Clavulanate ๑๒๕ mg tablet
Pharmacy
2015-03-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๔ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-03-10
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-02-27
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-02-26
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-02-26
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-02-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-02-16
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ (เดิม) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2015-02-13
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ (เดิม) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2015-02-13
ประกาศราคากลางยา Amoxicillin ๘๗๕ mg and Potassium Clavulanate ๑๒๕ mg tablet
Pharmacy
2015-02-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Amoxicillin ๘๗๕ mg and Potassium Clavulanate ๑๒๕ mg tablet
Pharmacy
2015-02-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อ“วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์” ถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุงขนาด ๓๕๐ ซีซี (Double Blood Bag CPDA-1 ๓๕๐ cc with Diversion Pouch ) และถุงบรรจุโลหิตชนิด( Double Blood Bag CPDA-1 ๔๕๐ cc with Diversion Pouch ) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2015-02-11
ประกาศราคากลาง “วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์” ถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุงขนาด ๓๕๐ ซีซี (Double Blood Bag CPDA-1 ๓๕๐ cc with Diversion Pouch ) และถุงบรรจุโลหิตชนิด( Double Blood Bag CPDA-1 ๔๕๐ cc with Diversion Pouch )
พยาธิ
2015-02-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-02-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Sodium Valproate ๔๐๐ mg for injection
Pharmacy
2015-02-10
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-02-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ "ชุดการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ” และ “ชุดการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ สารอิเล็คโตรไลท์ และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือด" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2015-02-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตรวจสารชีวเคมีในปัสสาวะ(Urine Rapid Test Kit) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2015-02-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2015-02-02
ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ “ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต”
พยาธิ
2015-02-02
ประกาศราคากลาง “วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์” ชุดตรวจสารชีวเคมีในปัสสาวะ(Urine Rapid Test Kit)
พยาธิ
2015-02-02
ประกาศราคากลาง ชุดการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ” และ “ชุดการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ สารอิเล็คโตรไลท์ และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือด
พยาธิ
2015-02-02
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจการได้ยินของหูชั้นในถึงระดับก้านสมอง" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-30
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องเจาะกระดูกไฟฟ้า" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-30
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจ EKG 12 Leads” จำนวน 2 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-28
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081