ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 133 134 135 136 137 138 139 140 141 »
[4081-4110] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อระบบไอน้ำ ขนาด 450 ลิตร” จำนวน 2 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-28
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องวัดกำลังของเลนส์แก้วตาเทียม” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-27
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุ
2015-01-26
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-01-26
ประกาศราคากลางยา Albumin 20% in 50 ml injection
Pharmacy
2015-01-26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "ปรับปรุงระบบเครือข่าย" จำนวน 1 ระบบ
พัสดุ
2015-01-23
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2015-01-23
ประกาศราคากลางยา Nicergoline ๓๐mg tablet
Pharmacy
2015-01-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Nicergoline ๓๐mg tablet
Pharmacy
2015-01-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Paclitaxel
Pharmacy
2015-01-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ
Pharmacy
2015-01-20
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-16
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (monitor)” จำนวน 5 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-16
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “โลหะดามกระดูกคอทางด้านหน้า (Cervical Plate & Screw)” จำนวน 5 รายการ
พัสดุ
2015-01-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-01-15
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่อง Defibrillator ในห้อง CCU" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-14
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง Infusion pump จำนวน 12 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-14
ปะกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “โคมไฟติดเพดาน (ห้องคลอด)” จำนวน 2 ชุด
พัสดุ
2015-01-14
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 800 กิโลวัตต์” จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุ
2015-01-14
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจจอประสาทตา” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-13
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงสำหรับเด็ก (High Frequency Oscillatory Ventilator)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Sodium Valproate ๔๐๐ mg for injection
Pharmacy
2015-01-13
ประกาศราคากลางยา Sodium Valproate ๔๐๐ mg for injection
Pharmacy
2015-01-13
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ตู้อบเด็ก” จำนวน 1 ตู้
พัสดุ
2015-01-09
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุ
2015-01-08
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-07
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องกรอ micromotor สำหรับรากฟันเทียม” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-07
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป “เครื่องผนึกซองเครื่องมืออัตโนมัติ” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-07
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทลีนอ๊อกไซด์ขนาด 800 ลิตร” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-06
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 16 เครื่อง
พัสดุ
2015-01-05
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081