ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 134 135 136 137 138 139 140 141 142 »
[4111-4140] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “โคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง” จำนวน 5 เครื่อง
พัสดุ
2014-12-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคา
Pharmacy
2014-12-26
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
Pharmacy
2014-12-26
ประกาศราคากลางยา Parenteral nutrition infusion, ๑๕๐๐ml
Pharmacy
2014-12-26
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Parenteral nutrition infusion, ๑๕๐๐ml
Pharmacy
2014-12-26
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “Infiniti Multipak Basic Procedural Pouch” จำนวน 300 กล่อง
พัสดุ
2014-12-26
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “วัสดุเพื่อเย็บตัดต่อลำไส้และใช้ประกอบในการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง” จำนวน 2 รายการ
พัสดุ
2014-12-26
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ในการผ่าตัดตา จำนวน 3 รายการ
พัสดุ
2014-12-26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Scanner)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-12-25
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “เครื่อง thermal printer เครื่องใหญ่” จำนวน 3 เครื่อง
พัสดุ
2014-12-23
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ชุดสว่านเปิดกะโหลกศีรษะ ตัด และ กรอกระดูกความเร็วสูง” จำนวน 1 ชุด
พัสดุ
2014-12-23
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “ชุดข้อสะโพกเทียม” จำนวน 2 รายการ
พัสดุ
2014-12-18
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-12-17
สอบราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ Endodontic handpiece จำนวน 5 ตัว (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-12-17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน ขนาดใหญ่ จำนวน 230 คัน และ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน ขนาดเล็ก จำนวน 20 คัน รวม 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-12-17
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-12-16
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป “รถนอนเปลพร้อมเบาะมีเสาน้ำเกลือและตะแกรงวางท่อออกซิเจน” จำนวน 10 คัน
พัสดุ
2014-12-12
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป “รถเข็นนั่งพร้อมเบาะมีเสาน้ำเกลือ” จำนวน 20 คัน
พัสดุ
2014-12-12
ประกาศราคากลางยา Paclitaxel 300 mg injection 50 ml
Pharmacy
2014-12-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Paclitaxel 300 mg injection 50 ml
Pharmacy
2014-12-09
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “วัสดุการแพทย์เพื่อใช้เย็บตัดต่อลำไส้” จำนวน 7 รายการ
พัสดุ
2014-12-08
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เตียง Stryker frame" (ครั้งที่ 3)
พัสดุ
2014-12-08
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “วัสดุการแพทย์ในการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง” จำนวน 3 รายการ
พัสดุ
2014-12-08
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา(ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องเอกซเรย์พิเศษระบบดิจิตอล” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-12-03
ประกาศราคากลางยา Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection
Pharmacy
2014-12-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection
Pharmacy
2014-12-02
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ “กล้องวีดีโอ” จำนวน 1 ตัว (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-12-01
ประกาศราคากลางยา Colistin 150 mg for injection
Pharmacy
2014-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Colistin 150 mg for injection
Pharmacy
2014-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem 1 g for injectionด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-11-28
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081