ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 134 135 136 137 138 139 140 »
[4111-4140] จาก 4186
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-09
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ จำนวน 9 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ “เครื่องสำรองไฟสำหรับห้อง Server Room” จำนวน 1 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ "Sterile Glove" จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-07
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกคอทางด้านหน้า(Cervical Plate&Screw) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-03
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 กลุ่ม (63 รายการ) (ครั้งที่ 3)โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-03
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง จำนวน 4 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-02
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ FILM X-RAY จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-30
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์Thyroid (FT3,FT4,TSH)
พยาธิ
2013-09-30
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดอิสาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Irinotecan ๑๐๐ mg/๕ ml injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-09-27
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-26
ประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500KVI พร้อมระบบสายและสับจ่ายอัโนมัติ" ครั้งที่ 2
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-25
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ รวม 5 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถตู้โดยสาร" ครั้งที่ 2
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-24
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2013-09-16
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-12
เคื่องติดตามสัญญาณชีพ 2 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin ๑๐mg/ml injection , ๔๕ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-09-12
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-10
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ที่มี air compresser สามารถนำไปใช้นอก ICU ได้ สำหรับหอผู้ป่วยหนัก จำนวน 8 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-10
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" ชุดน้ำยาตรวจHbA1C ในเลือด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2013-09-10
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-09-05
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" ชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(PT) และชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(APTT) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2013-09-03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA พร้อมระบบสายและสับจ่ายอัตโนมัติ" (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-08-29
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ “น้ำยาและวัสดุทางการแพทย์” ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ Hemoculture โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
พยาธิ
2013-08-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Celecoxib ๒๐๐ mg capsule แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-08-27
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ วัสดุเครื่องแต่งกาย 2 กลุ่ม(จำนวน 63 รายการ) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-08-23
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081