ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »
[4141-4170] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Deep freezer – 70 องศา (External bath)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-11-26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Deep freezer – 70 องศา (External bath)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-11-26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Deep freezer – 70 องศา (External bath)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-11-26
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่อง FOL" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-11-25
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่อง FOL" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-11-25
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin 20% in 50 ml injection
Pharmacy
2014-11-24
ประกาศราคากลางยา จำนวน 7 รายการ
Pharmacy
2014-11-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
Pharmacy
2014-11-24
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Meropenem 1 g for injection
Pharmacy
2014-11-21
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว (Monofocal foldable IOLs) จำนวน 700 ตัว
พัสดุ
2014-11-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา Ceftazidim 1 g for injection
Pharmacy
2014-11-19
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-11-18
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-11-17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ จำนวน 14 เครื่อง
พัสดุ
2014-11-15
ประกาศราคากลางยา Azithromycin ๕๐๐ mg for infussion
Pharmacy
2014-11-12
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ
Pharmacy
2014-11-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Azithromycin ๕๐๐ mg for infussion
Pharmacy
2014-11-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ
Pharmacy
2014-11-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
Pharmacy
2014-11-11
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับไม่ได้” จำนวน 1,500 ตัว
พัสดุ
2014-11-11
ประกาศร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง
พัสดุ
2014-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-11-11
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (จำนวน 6 เดือน) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-11-06
สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ “ติดตั้งกล้องวงจรปิด 80 จุด” (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-11-06
ประกาศร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด
พัสดุ
2014-11-06
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "BP monitor พร้อมกับที่จับ sat (ผู้ใหญ่+เด็ก)" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-11-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา 3 รายการ
Pharmacy
2014-11-05
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ
Pharmacy
2014-11-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(PT) และชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด(APTT) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-11-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อ“วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์” ถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด ๓๕๐ ซีซี (Double Blood Bag with CPDA-1 ๓๕๐ cc.) และถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด ๔๕๐ ซีซี (Double Blood Bag with CPDA-1 ๔๕๐ cc.) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-11-04
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081