ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 136 137 138 139 140 141 142 143 144 »
[4171-4200] จาก 4692
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศราคากลางยา จำนวน 7 รายการ
Pharmacy
2015-05-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" จำนวน ๗ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-05-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for injection ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-05-15
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin ๔ gm and Tazobactam ๐.๕ gm for injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ ๒)
Pharmacy
2015-05-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Atorvastatin ๔๐ mg Tablets ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-05-14
ประกาศราคากลางยา Ertapenem sodium ๑ g for injection
Pharmacy
2015-05-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Ertapenem sodium ๑ g for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-05-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-04-24
ประกาศราคากลางยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection
Pharmacy
2015-04-17
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-04-17
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 800 กิโลวัตต์” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2015-04-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-04-10
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Piperacillin ๔ gm and Tazobactam ๐.๕ gm for injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-04-10
ประกาศราคากลางยา Pantoprazole ๔๐ mg for Injection
Pharmacy
2015-04-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Pantoprazole ๔๐ mg for Injection
Pharmacy
2015-04-09
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2015-04-07
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหู คอ จมูก เคมีบำบัด จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2015-04-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-03-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๔ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2015-03-31
ประกาศราคากลางยา จำนวน 4 รายการ
Pharmacy
2015-03-31
ประกาศราคากลางยา Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for injection
Pharmacy
2015-03-30
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-03-30
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2015-03-27
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 800 กิโลวัตต์” จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2015-03-25
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine tablet ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2015-03-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา Human Recombinant Erythropoetin Alfa ๔,๐๐๐ iu for injection
Pharmacy
2015-03-19
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2015-03-16
ประกาศราคากลางยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets
Pharmacy
2015-03-13
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-03-13
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Quetiapine tablet โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2015-03-12
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081