ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 137 138 139 140 141 142 143 144 145 »
[4201-4230] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นหน้าอาคารโรงยิมเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-10-14
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นหน้าอาคารโรงยิมเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-10-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด ๔๕๐ ซีซี (Triple Blood Bag ๔๕๐ cc with CPDA-๑) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-10-08
ประกาศราคากลางการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ขนาด ๔๕๐ ซีซี (Triple Blood Bag ๔๕๐ cc with CPDA-๑)
พยาธิ
2014-10-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin ๑๐๐ mg injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-10-07
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ จำนวน 34 เครื่อง
พัสดุ
2014-09-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารแม่และเด็ก 6 ชั้น จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-09-30
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารแม่และเด็ก 6 ชั้น จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-09-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-09-30
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-09-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Levofloxacin ๗๕๐ mg intravenous infusion ๑๕๐ ml
Pharmacy
2014-09-29
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ Levofloxacin ๗๕๐ mg intravenous infusion ๑๕๐ ml
Pharmacy
2014-09-29
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยาCeftazidime ๑ g for injection
Pharmacy
2014-09-29
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ Ceftazidime ๑ g for injection
Pharmacy
2014-09-29
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว "ถุงขยะพลาสติก" จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2)
พัสดุ
2014-09-29
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ (เดิม) จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-09-25
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ(เดิม)จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-09-25
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง” จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-09-22
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์Oxaliplatin ๑๐๐ mg injection
Pharmacy
2014-09-22
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Oxaliplatin ๑๐๐ mg injection
Pharmacy
2014-09-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาวขนาด 450 ซีซี (Whole Blood Leukocytes Reduction Filter ๔๕๐ cc) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-09-18
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ Norepinephrine ๑ mg/ml injection ,๔ ml
Pharmacy
2014-09-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Norepinephrine ๑ mg/ml injection ,๔ ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-09-15
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์Memantine ๑๐ mg tablet
Pharmacy
2014-09-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Memantine ๑๐ mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-09-11
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานหมวดบริการยานพาหนะ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-09-02
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสำนักงานหมวดบริการยานพาหนะ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-09-02
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา "วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์" ชุดน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ(Complete Blood Count) โดยวิธีสอบราคา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-09-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Risedronate sodium ๓๕ mg tabletแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-08-26
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยาRisedronate sodium ๓๕ mg tablet
Pharmacy
2014-08-26
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081