ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 138 139 140 141 142 143 144 145 146 »
[4231-4260] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน” รวม 5 รายการ จำนวน 7 เครื่อง
พัสดุ
2014-08-26
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ Rabies Immunoglobulin ๒๐๐ IU/ml injection (Equine),๕ ml
Pharmacy
2014-08-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ Rabies Immunoglobulin ๒๐๐ IU/ml injection (Equine),๕ mlแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-08-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Phenytoin ๕๐ mg/ml ,๕ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-08-22
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เตียง Stryker frame” จำนวน 1 เตียง (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-08-22
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างอาคารแม่และเด็กผ่านหน้าแฟลต 4 ไปยังด้านข้างแฟลต 8 จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-08-19
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างอาคารแม่และเด็กผ่านหน้าแฟลต 4 ไปยังด้านข้างแฟลต 8 จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-08-19
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไป" จำนวน 1 เตียง
พัสดุ
2014-08-18
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ จำนวน 13 เครื่อง
พัสดุ
2014-08-15
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ Phenytoin ๕๐ mg/ml ,๕ ml injection
Pharmacy
2014-08-15
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Phenytoin ๕๐ mg/ml ,๕ ml injection
Pharmacy
2014-08-15
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออครุภัณฑ์การแพทย์ “กล้องสำหรับผ่าตัด Microscope” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-08-06
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-08-05
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รวม 3 รายการ จำนวน 7 เครื่อง
พัสดุ
2014-08-05
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "โคมไฟส่องรักษาตัวเหลือง" จำนวน 2 เครื่อง
พัสดุ
2014-07-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iopromide ๐.๖๒๓ gm/ml injection,๕๐ ml และ Iopromide ๐.๗๖๙gm/ml injection,๕๐ ml ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-07-31
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา “เครื่องออกกำลังกาย” รวม 6 รายการ จำนวน 7 เครื่อง
พัสดุ
2014-07-30
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-07-30
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "ชั้นวางของสเตนเลสห้องปราศจากเชื้อ" (ครั้งที่2)
พัสดุ
2014-07-24
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Micro Surgery Set” จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
พัสดุ
2014-07-24
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ จำนวน 10 เครื่อง
พัสดุ
2014-07-24
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 12 เดือน
พัสดุ
2014-07-24
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ชุดเจาะและตัดกระดูกใบหน้า” จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ 2
พัสดุ
2014-07-22
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “รถยนต์ 6 ล้อ (สำหรับขนย้ายสิ่งของ)” จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3
พัสดุ
2014-07-22
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ชุดเครื่องมือผ่าตัด Greenberg Retractor (PCT Neuro)” จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-07-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-07-21
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-07-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 860,000 ลูกบาศก์เมตร
พัสดุ
2014-07-17
ปรกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตึกอายุรกรรม 4 ชั้น จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-07-16
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงตึกอายุรกรรม 4 ชั้น จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-07-16
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081