ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 139 140 141 142 143 144 145 146 147 »
[4261-4290] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ Cefixime ๑๐๐ mg capsule และ Vancomycin ๑ g for injection
Pharmacy
2014-07-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ Cefixime ๑๐๐ mg capsule และ Vancomycin ๑ g for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-07-15
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "Infusion pump" จำนวน 3 เครื่อง
พัสดุ
2014-07-10
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg Injection
Pharmacy
2014-07-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ Omeprazole 40 mg injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-07-08
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ “เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพมอนิเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว และการติดตั้งระบบ” จำนวน 5 ชุด
พัสดุ
2014-07-07
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection
Pharmacy
2014-07-07
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องตรวจ INR และ แถบตรวจ" จำนวน 2 รายการ
พัสดุ
2014-07-04
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Clindamycin ๑๕๐mg/ml Injection ,๔ml
Pharmacy
2014-07-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ Clindamycin ๑๕๐mg/ml Injection ,๔ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-07-04
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-07-03
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ จำนวน 1 ชุด
พัสดุ
2014-07-02
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เตียงเฟาเลอร์ 2 ไก โครงสเตนเลส” จำนวน 6 เตียง
พัสดุ
2014-07-02
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Ertapenem ๑ g for injection
Pharmacy
2014-07-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ Ertapenem ๑ g for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-07-01
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Metronidazole ๕๐๐mg for Injection
Pharmacy
2014-07-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ Metronidazole ๕๐๐mg for Injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-07-01
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 12 เดือน
พัสดุ
2014-06-30
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารพักแพทย์ (แฟลต 1) จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-06-27
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารพักแพทย์ (แฟลต 1) จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-06-27
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา - Human Rabies Immunoglobulin ๑๕๐iu/ml Injection ,๒ml
Pharmacy
2014-06-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยาHuman Rabies Immunoglobulin ๑๕๐iu/ml Injection ,๒mlแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-06-27
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา “เครื่องเอกซเรย์พิเศษระบบดิจิตอล”
พัสดุ
2014-06-19
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 860,000 ลูกบาศก์เมตรของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 3)
พัสดุ
2014-06-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-06-12
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานหมวดบริการยานพาหนะ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-06-12
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-06-12
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักงานหมวดบริการยานพาหนะ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2014-06-12
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องไตเทียม” จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-06-12
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 4,000 ลิตร อาคารอำนวยการ จำนวน 5 ถัง พร้อมติดตั้ง”
พัสดุ
2014-06-11
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081