ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 140 141 142 143 144 145 146 147 148 »
[4291-4320] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ “ติดตั้งกล้องวงจรปิด 80 จุด”
พัสดุ
2014-06-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane liquid ๒๕๐ ml ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-06-09
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “รถยนต์ 6 ล้อ (สำหรับขนย้ายสิ่งของ)” จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-06-04
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องช่วยหายใจ (VolumeRespirator)”
พัสดุ
2014-05-30
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “เครื่องปริ้นเตอร์ Indoor” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-05-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-05-30
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin ๔๐ mg Tablets
Pharmacy
2014-05-30
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรอรถโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2014-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน"
พัสดุ
2014-05-27
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารรอรถโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2014-05-27
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "End tidal CO2" จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-05-27
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Seavoflurane ligquid 250 ml
Pharmacy
2014-05-26
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ "ไหมเย็บ Nylon 10-0" จำนวน 150 กล่อง
พัสดุ
2014-05-21
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-05-21
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
พัสดุ
2014-05-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-05-20
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ” จำนวน 3 เครื่อง
พัสดุ
2014-05-19
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Set Polype ใหญ่ (PCT ENT)” จำนวน 1 ชุด
พัสดุ
2014-05-19
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เตียง Stryker frame” จำนวน 1 เตียง
พัสดุ
2014-05-15
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
พัสดุ
2014-05-14
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) และอุปกรณ์ควบคุม
พัสดุ
2014-05-12
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “ระบบโทรศัพท์” จำนวน 1 ระบบ
พัสดุ
2014-05-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา จำนวน ๕ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-05-12
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องละลายพลาสมา” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-05-08
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป “ตู้เย็นเก็บศพ” จำนวน 1 ตู้
พัสดุ
2014-05-08
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Leuprorelin actate ๓.๗๕ mg for injection
Pharmacy
2014-05-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Leuprorelin actate ๓.๗๕ mg for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-05-07
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องวัดความดันตาแบบมือถือ (I-Care)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-05-06
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักเจ้าหน้าที่ 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2014-05-01
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Albumin ๒๐% in ๕๐ ml injection
Pharmacy
2014-04-30
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081