ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »
[4351-4380] จาก 4547
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ตู้อบแห้งเครื่องมือ” จำนวน 2 ตู้
พัสดุ
2014-03-19
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน “เครื่องกรองอากาศชนิดติดฝาผนัง (Regulator Pipe Line) สำหรับใช้กับเครื่องเจาะกระดูกพลังลมทุกชนิด” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุ
2014-03-19
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-03-18
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA พร้อมระบบสายและสับจ่ายอัตโนมัติ” ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-03-18
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (สำหรับตรวจช่องท้อง Abdomen)” จำนวน 1 หัวตรวจ
พัสดุ
2014-03-12
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2
พัสดุ
2014-03-12
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตา
พัสดุ
2014-03-11
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักเจ้าหน้าที่ 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2014-03-11
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักเจ้าหน้าที่ 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พัสดุ
2014-03-11
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-03-07
ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อ ขนาด 450 ลิตร
พัสดุ
2014-03-06
จัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ Nitrous Oxide 25 kgs จำนวน 180 ท่อ
พัสดุ
2014-03-06
ประกาศราคากลางเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อ ขนาด 450 ลิตร
พัสดุ
2014-03-06
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
Pharmacy
2014-03-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" จำนวน ๗ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-03-05
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "ระบบเครือข่ายสำหรับ HosP ศูนย์แพทย์ชุมชน" จำนวน 1 ระบบ
พัสดุ
2014-03-05
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถตู้โดยสาร" จำนวน 1 คัน
พัสดุ
2014-03-04
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ชุดเจาะและตัดกระดูกใบหน้า" จำนวน 1 ชุด
พัสดุ
2014-02-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อ“วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์” ชุดตรวจสารชีวเคมีในปัสสาวะ(Urine Rapid Test Kit) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-02-28
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร “เครื่องสูบตะกอน”
พัสดุ
2014-02-27
ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 860,000 ลูกบาศก์เมตร ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-02-27
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Timolol maleate ๐.๕% w/v eye drop, ๕ mlและ Montelukast ๑๐ mg tablet ๒๘ เม็ด/กล่อง
Pharmacy
2014-02-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"จำนวน 2 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-02-27
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น" จำนวน 2 ชุด
พัสดุ
2014-02-24
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “ชุดเครื่องมือผ่าตัดมะเร็งนรีเวช Whethiem” ครั้งที่2
พัสดุ
2014-02-24
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-02-24
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ จำนวน 42 เครื่อง
พัสดุ
2014-02-20
สอบราคาจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ(ครั้งที่3) จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-02-19
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "โคมไฟเย็บแผลแบบติดเพดาน" จำนวน 2 ชุด
พัสดุ
2014-02-18
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง"
พัสดุ
2014-02-17
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081