ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »
[4531-4560] จาก 4692
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศสอบ วัสดถุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดโฟกัสเดียว (Monofocal Pieces foldalle IOLs) จำนวน 700 ตัว
พัสดุ
2014-02-12
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป "ชั้นวางของสเตนเลสห้องปราศจากเชื้อ" จำนวน 1 ชั้น
พัสดุ
2014-02-11
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง(128 Slide Multi-detector CT Scan) จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2014-02-11
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "พัดลมไอเย็น สำหรับผู้ป่วย"จำนวน 8 ตัว
พัสดุ
2014-02-10
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว "เตียงพร้อมที่นอน" จำนวน 250 ชุด
พัสดุ
2014-02-10
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “Set Craniotomy” (ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผ่าตัดสมอง) (ครั้งที่ ๓) จำนวน 1 ชุด
พัสดุ
2014-02-05
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุงขนาด ๓๕๐ซีซี (Double Blood Bag with CPDA-1 ๓๕๐cc.)และถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด ๔๕๐ซีซี (Double Blood Bag CPDA-1 ๔๕๐cc.)
พยาธิ
2014-02-05
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุงขนาด ๓๕๐ซีซี (Double Blood Bag with CPDA-1 ๓๕๐cc.)และถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด ๔๕๐ซีซี (Double Blood Bag CPDA-1 ๔๕๐cc.)
พยาธิ
2014-02-05
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของแอนติเจนและแอนติบอดี้บนเม็ดเลือดแดง
พยาธิ
2014-02-05
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของแอนติเจนและแอนติบอดี้บนเม็ดเลือดแดง
พยาธิ
2014-02-05
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Cefazolin ๑ g for injection
Pharmacy
2014-02-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Cefazolin ๑ g for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-02-04
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Piperacillin ๔ gm and Tazobactam ๐.๕ gm for injection
Pharmacy
2014-01-31
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา”Piperacillin ๔ gm and Tazobactam ๐.๕ gm for injection
Pharmacy
2014-01-31
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดเครื่องมือผ่าตัดดามกระดูกแขน" จำนวน 1 ชุด
พัสดุ
2014-01-30
จ้างต่อเติมหลังคาโครงเหล็กอาคารซักฟอก และหน่วยงานจ่ายกลาง ชั้น 3 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-01-30
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Quetiapine ๒๐๐ mg tablet
Pharmacy
2014-01-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Quetiapine ๒๐๐ mg tabletแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-01-30
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for injection
Pharmacy
2014-01-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-01-29
ประกวดราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ จำนวน 12 เดือน (ครั้งที่ 2)
พัสดุ
2014-01-27
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานยานพาหนะเดิมเป็น อาคารงานอาชีวะเวชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2014-01-24
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยาCeftriaxone sodium ๑ g for injection
Pharmacy
2014-01-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Ceftriaxone sodium ๑ g for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-01-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Meropenem ๑ g for injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Pharmacy
2014-01-21
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Anastrozole ๑ mg tablet
Pharmacy
2014-01-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Anastrozole ๑ mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-01-17
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา "วัสดุไหมเย็บแผล" จำนวน 13 รายการ
พัสดุ
2014-01-15
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบดิจิตอล" จำนวน 2 รายการ
พัสดุ
2014-01-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Chloramphenicol sodium succinate ๑ g for injectionแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-01-10
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081