ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : 1 2 3 4 5 6 »
[31-60] จาก 4365
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน ๓๐ เครื่อง
พัสดุ
2022-11-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-25
ประกาศราคากลางโครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ
พัสดุ
2022-11-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2022-11-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-24
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาวิสัญญี จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-24
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาวิสัญญี จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก ๓๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 พย. 2565
Pharmacy
2022-11-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบและชุดตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2022-11-22
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในภาวะกระดูกพรุนและกระดูกหักซับซ้อน จำนวน 3 กลุ่ม 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-21
ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนหลังคาพร้อมทากันซึมพื้นดาดฟ้า (อาคารบำบัดรักษา ๔ ชั้น) จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2022-11-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาพร้อมทากันซึมพื้นดาดฟ้า (อาคารบำบัดรักษา ๔ ชั้น) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 พย. 2565
Pharmacy
2022-11-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง
พัสดุ
2022-11-21
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-21
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-21
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-21
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-11-21
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2022-11-17
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-17
(แผน) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดดามกระดูก ในภาวะที่ผู้ป่วยมีกระดูกพรุน และกระดูกหักซับซ้อน จำนวน 3 กลุ่ม 22 รายการ
พัสดุ
2022-11-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2022-11-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 พย. 2565
Pharmacy
2022-11-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
พัสดุ
2022-11-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ ๔ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 พย. 2565
Pharmacy
2022-11-16
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081