ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : 1 2 3 4 5 6 »
[31-60] จาก 4692
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
MOIT4 2.) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
พัสดุ
2023-03-11
MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 1.) มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุ
2023-03-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับโลหิต) ๑๕นิ้วx๑๕นิ้ว ปลอดเชื้อ (๕ชิ้น/ห่อ) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-03-10
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidng)
พัสดุ
2023-03-10
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ต่อ)
พัสดุ
2023-03-09
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ต่อ)
พัสดุ
2023-03-09
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-03-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนซ่อมกล้องส่องลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Fujifilm รุ่น EC-600ZW/L จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พัสดุ
2023-03-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาปฎิชีวนะ ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-03-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกคอทางด้านหน้า (Cervical Plate and Screw) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-03-09
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาปฎิชีวนะ ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
Pharmacy
2023-03-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว แบบเปิดแผลเล็ก ชนิด Percutaneous Pedicle Screw จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-03-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ชนิดเปิดแผลทางด้านหลัง (Posterior Cervical Stabilization System) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-03-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-03-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-03-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ infusion pump จำนวน ๒๐ เครื่อง
พัสดุ
2023-03-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection, ๐.๖ mL prefilled syr ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-03-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ใบมีดสำหรับใช้ผ่าตัดตา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-03-07
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-03-02
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-03-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (23)
Pharmacy
2023-03-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (21)
Pharmacy
2023-03-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก PMS (Peripheral magnetic Stimulation) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจิตเวช จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-02-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจิตเวชจำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-02-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
Pharmacy
2023-02-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านสำหรับเจาะกระดูกด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดดามกระดูก ชุดเหล็กดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูกสะโพก, ต้นขา (PFNA) จำนวน 180 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดดามกระดูก เหล็กยึดกระดูก จำนวน ๕๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) และ เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจ Reticulocyte Count ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-28
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081