ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 »
[61-90] จาก 2648
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0817) ลงวันที่ 19 ส.ค. 63
Pharmacy
2020-08-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะพลาสติก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-21
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-08-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-08-21
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับโลหิต) ๑๕นิ้วx๑๕นิ้ว ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๔,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0813) ลงวันที่ 17 ส.ค. 63
Pharmacy
2020-08-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-18
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tigecycline ๕๐ mg powder for solution for infusion, ๑ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-08-18
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-08-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0811) ลงวันที่ 14 ส.ค. 63
Pharmacy
2020-08-18
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน (12 เดือน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-18
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-08-18
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค อาหารทางการแพทย์ (สำหรับดื่มเสริม) จำนวน 1,500,000 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Tigecycline ๕๐ mg powder for solution for infusion, ๑ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-08-17
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน จำนวน 2,400 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-14
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
Pharmacy
2020-08-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Needle จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Needle จำนวน ๗ รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Disposable Syringe จำนวน ๔ รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0804-6) ลงวันที่ 10 ส.ค. 63
Pharmacy
2020-08-11
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ผ่าสว๊อฟ (ผ้าซับโลหิต) ๑๕นิ้วX๑๕นิ้ว ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๔,๐๐๐ ห่อ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-10
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุไหมเย็บแผล) กลุ่ม Silk จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-08-10
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุไหมเย็บแผล) กลุ่ม Polyamide ๖ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-10
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับโลหิต) ๑๕นิ้วX๑๕นิ้ว ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน ๔,๐๐๐ ห่อ
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-08-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0803) ลงวันที่ 5 ส.ค. 63
Pharmacy
2020-08-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0729-30) ลงวันที่ 31 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-08-07
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081