ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 »
[61-90] จาก 4365
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรพมาณ 2566 โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) อาคารรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2022-11-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 พย. 2565
Pharmacy
2022-11-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 พย. 2565
Pharmacy
2022-11-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2022-11-15
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจพร้อมชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ Novel Coronavirus (๒๐๑๙-nCOV) PCR Kit ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาวิสัญญี จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2022-11-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Bacteria (+Virus) Filter จำนวน ๒๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อุปกรณ์ฝึกความคิดความเข้าใจระบบดิจิทัลแบบสัมผัส จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-14
ราคากลางโครงการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติชุดตรวจแยกชนิดเชื้อจุลชีพและชุดทดสอบความไวต่อยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ
พัสดุ
2022-11-11
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติชุดตรวจแยกชนิดเชื้อจุลชีพและชุดทดสอบความไวต่อยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ต่อ
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ต่อ
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ต่อ
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ต่อ
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ต่อ
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ต่อ
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง ต่อ
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Close Suction จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ
พัสดุ
2022-11-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ NT-pro BNP พร้อมน้ำยาและส่วนประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2022-11-10
ประกาศจังหวัดบรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจ CD๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2022-11-10
ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓๖ รายการ
พัสดุ
2022-11-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๓๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2022-11-10
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะพลาสติก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ ๔ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง
พัสดุ
2022-11-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน จำนวน 1 ตัว
พัสดุ
2022-11-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 พย. 2565
Pharmacy
2022-11-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 พย. 2565
Pharmacy
2022-11-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (Complete Blood Count) และ Slide สำหรับทำเสมียร์เลือดด้วยเครื่องทำ Slide และย้อมสีอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาและส่วนประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2022-11-08
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081