ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 »
[61-90] จาก 2526
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซืื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(OUT Lab) (259รายการ) จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0608-10) ลงวันที่ 11 มิ.ย. 63
Pharmacy
2020-06-12
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-10
ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0604) ลงวันที่ 8 มิ.ย. 63
Pharmacy
2020-06-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0602) ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63
Pharmacy
2020-06-09
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดสวนแทงหลอดเลือดดำ สำหรับการฟอกเลือด (Hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว (๓ รายการ) จำนวน ๗๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-08
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดสวนแทงหลอดเลือดดำ สำหรับการฟอกเลือด (Hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว (๓ รายการ) จำนวน ๗๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือใส่เหล็กดามกระดูกบริเวณข้อมือ แขน ข้อเท้า (Small Fragment set) จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาปฏิชีวนะจำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Simulation Center จำนวน ๑ งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0601) ลงวันที่ 4 มิ.ย. 63
Pharmacy
2020-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0601) ลงวันที่ 1 มิ.ย. 63
Pharmacy
2020-06-04
ประกาศร่างเอกสารจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง วัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานวัตกรรมกลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒ รายการ
Pharmacy
2020-06-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-06-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม (Hemodialysis Solution) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0527) ลงวันที่ 28 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ พร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EP Recording System) และเครื่องจี้รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Ablation System) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-28
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0526) ลงวันที่ 27 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0525) ลงวันที่ 26 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาพ่น จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0420) ลงวันที่ 22 เม.ย. 63
Pharmacy
2020-05-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0520) ลงวันที่ 22 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-27
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081