ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
[91-120] จาก 4063
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืดที่ใช้ผ่าตัดตา จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-24
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่าเครื่องตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ Novel Coronavirus (2019-nCOV) PCR KIT พร้อมชุดน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2566 จำนวน 40,000 Test
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การจ้างบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ จำนวน 10 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 พ.ค. 65
Pharmacy
2022-05-20
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 พ.ค. 65(เพิ่มเติม)
Pharmacy
2022-05-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 พ.ค. 65
Pharmacy
2022-05-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาและส่วนประกอบ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-17
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-05-17
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร๒ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-05-17
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร๒ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-05-17
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-05-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาตา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Pharmacy
2022-05-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน (จำนวนประมาณ 346,666 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 พ.ค. 65
Pharmacy
2022-05-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ชุดขาเทียม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดขาเทียม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อพร้อมขวดอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย (ขยะเคมี) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-09
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน (จำนวนประมาณ 346,666 กิโลกรัม)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 เม.ย. 65(เพิ่มเติม)
Pharmacy
2022-05-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 เม.ย. 65
Pharmacy
2022-05-05
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 29 รายการ (เฉพาะรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-03
ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 29 รายการ (เฉพาะรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Pharmacy
2022-05-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 เม.ย. 65
Pharmacy
2022-05-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 เม.ย. 65
Pharmacy
2022-04-29
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081