ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
[91-120] จาก 4692
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเพาะเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติพร้อมขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ Hemoculture ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2023-02-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การจ้างเอกชนซ่อมเครื่องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ รุ่น EPIQ7 จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-02-16
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจ ยี่ห้อ Phillips รุ่น Allura Xper FD10 จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-02-16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย จำนวน 1 งาน (จำนวนประมาณ 42,575 กิโกลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
Pharmacy
2023-02-15
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก 32 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-14
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกและหน่วยงานจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2023-02-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกและหน่วยงานจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ต่อ)
พัสดุ
2023-02-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกและหน่วยงานจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ต่อ)
พัสดุ
2023-02-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกและหน่วยงานจ่ายกลาง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 การจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-02-14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจ้างเอกชนซ่อมกล้องส่องลำไส้ใหญ่ ยี่ห้อ Fujijilm รุ่น EC-600ZW/L จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-02-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไลก้าคลิพหนีบเส้นเลือดกลาง จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
Pharmacy
2023-02-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ผสมยาเคมีบำบัดแบบขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 53 รายการ
พัสดุ
2023-02-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
Pharmacy
2023-02-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน (จำนวนประมาณ 480,000 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารขาว-ดำ จำนวน 1 งาน (จำนวน 5,000,000 แผ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ หัว
พัสดุ
2023-02-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประากศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV ViralLoad) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๐๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2023-02-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (echocardiogram) ในการคัดกรองภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
Pharmacy
2023-02-08
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยากลุ่มยา จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-08
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081