ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
[91-120] จาก 2526
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-26
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อ ช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-25
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเต้นท์แคปซูลเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยติดเชื้อ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาจิตเวช จำนวน ๕ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0518) ลงวันที่ 21 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาตาจำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงภาพ ๒ มิติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ชุด (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเอกซเรย์ จำนวน ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0513) ลงวันที่ 15 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาพ่น จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
พยาธิ
2020-05-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
พยาธิ
2020-05-18
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาพ่น จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-15
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาพ่น จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0507) ลงวันที่ 13 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0512) ลงวันที่ 13 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าสว๊อฟ (ผ้าซับโลหิต) 15 x 15 ปลอดเชื้อ จำนวน ๓,๐๐๐ ห่อ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-14
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาจิตเวช จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-14
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาจิตเวช จำนวน ๕ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Pharmacy
2020-05-14
ปะกาศยกเลิกการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 24 รายการ (เฉพาะรายการที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 และรายการที่ 21) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 24 รายการ (เฉพาะรายการที่ 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 และรายการที่ 24) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-13
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับงานเซลล์สเมียร์ (Cytospin Cytocentrifuge) จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับงานเซลล์สเมียร์ (Cytospin Cytocentrifuge) จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ จำนวน ๑ ชุด ครั้ง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-05-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0501) ลงวันที่ 8 พ.ค. 63
Pharmacy
2020-05-12
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาพ่น จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-05-08
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081