ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
[121-150] จาก 4692
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยารังสี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-08
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยากลุ่มยา จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-08
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-08
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๗ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-08
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (สำหรับใช้กับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2023-02-08
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Honeywell รุ่น F115C จำนวน 4 เครื่อง
พัสดุ
2023-02-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-07
ร่างประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบ LED ชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน ๔ ชัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-07
ร่างประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยา จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-02-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-02-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 มกราคม 2566
Pharmacy
2023-02-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยารังสี จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-02-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 มกราคม 2566
Pharmacy
2023-02-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจสายเสียงชนิดตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจได้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-02-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 มกราคม 2566
Pharmacy
2023-01-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันพร้อมระบบบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2023-01-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุไหมเย็บแผล) กลุ่มวัสดุห้ามเลือด ชนิด Oxidized Regenerated Cellulose จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-01-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) และ เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจ Reticulocyte จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุ
2023-01-30
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-01-27
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-01-27
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-01-27
ประการศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-01-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ชนิดมุมกว้าง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-01-27
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081