ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
[121-150] จาก 2648
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0714) ลงวันที่ 16 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0713) ลงวันที่ 15 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยานวัตกรรมกลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
Pharmacy
2020-07-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่สร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Simulation Center จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-14
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Pharmacy
2020-07-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0708-9) ลงวันที่ 10 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
พยาธิ
2020-07-13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 36 รายการ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0702) ลงวันที่ 3 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0701) ลงวันที่ 3 ก.ค. 63
Pharmacy
2020-07-10
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ พร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EP Recording System) และเครื่องจี้รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac Ablation System) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-03
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาพ่น จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาพ่น จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-07-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0626) ลงวันที่ 30 มิ.ย. 63
Pharmacy
2020-07-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
พยาธิ
2020-07-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
พยาธิ
2020-07-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
พยาธิ
2020-07-02
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 จ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-01
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-07-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-06-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจิตเวช จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-06-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0622) ลงวันที่ 24 มิ.ย. 63
Pharmacy
2020-06-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0623) ลงวันที่ 26 มิ.ย. 63
Pharmacy
2020-06-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-06-29
ปะรกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค อาหารทางการแพทย์ (สำหรับดื่มเสริม) จำนวน 1,500,000 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค อาหารทางการแพทย์ (สำหรับดื่มเสริม) จำนวน 1,500,000 กรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-06-26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT Lab) (๒๕๙ รายการ) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พยาธิ
2020-06-26
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081