ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
[121-150] จาก 2338
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0211-12) ลงวันที่ 14 ก.พ. 63
Pharmacy
2020-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-19
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-19
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
Pharmacy
2020-02-19
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-02-19
ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 31 รายการ (เฉพาะรายการที่ 1-29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 31 รายการ (เฉพาะรายการที่ 30 และรายการที่ 31) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
พยาธิ
2020-02-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0206) ลงวันที่ 11 ก.พ. 63
Pharmacy
2020-02-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและสาย จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัด จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ฝ้าสว๊อฟ (ผ้าซับโลหิต) 15x15 ปลอดเชื้อ จำนวน 3,000 ห่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าเพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ จำนวน 52 เซ็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วบอลลูนชนิดหนาพิเศษทนแรงดันสูง (Non - Compliance Balloon Catheter) จำนวน ๒๗๕ ชิ้น และสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูน (Semi - Compliance Balloon Catheter) จำนวน ๒๗๕ ชิ้น)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-14
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุผ่าตัดซ่อมเอ็นเข่าเทียม ชนิดผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-13
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดดามกระดูก เหล็กยึดกระดูก จำนวน 75 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2020-02-13
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาโรคไต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
Pharmacy
2020-02-12
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาโรคไต จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-02-12
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยารังสี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
Pharmacy
2020-02-12
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยารังสี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2020-02-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พยาธิ
2020-02-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
พยาธิ
2020-02-12
ประกาศ ราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวานจำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
Pharmacy
2020-02-12
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081